Viden om ekstremisme

Bliv klogere på, hvad ekstremisme er, og hvad du bør være opmærksom på.

Hvad er ekstremisme?

Vis alle

Definitioner

Ekstremisme betegner personer eller grupper, som begår eller søger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med.

Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi.

Find mere viden hos Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

Tegn på ekstremisme

Det kan være svært at vide, om der er grund til at være bekymret.

Men der er en række opmærksomhedspunkter, som kan være tegn på, om en person er involveret i ekstremisme eller er på vej til at blive det. 

Hvis flere af nedenstående tegn optræder på samme tid, kan der være grund til at reagere, så det kan blive undersøgt, om der er grund til bekymring.

Husk dog, at tegnene herunder er vejledende og dermed ikke kan bruges som tjekliste.

Vær opmærksom, hvis nogen, du kender:

 • udviser voldsparathed, fx ved at være involveret i voldshandlinger eller voldelige sammenstød
 • viser interesse for at rejse til udlandet og deltage i konflikter eller træningsaktiviteter, hvor ekstreme grupper er involveret
 • opsøger hjemmesider, litteratur eller film med ekstremistiske eller voldslegitimerende budskaber
 • truer, chikanerer eller udøver socialt pres over for andre
 • er involveret i begivenheder med hadefulde eller voldslegitimerende budskaber
 • udbreder voldslegitimerende budskaber, fx via sociale medier
 • viser stor optagethed af en bestemt sag eller person
 • udtrykker foragt for og intolerance over for andres holdninger
 • har en prædikende og moraliserende adfærd
 • udviser tilknytning til ekstreme budskaber gennem sin påklædning, sit udseende eller brug af totalitære symboler
 • færdes i miljøer med let adgang til våben
 • har social omgang med personer eller grupper, som har ekstreme holdninger
 • isolerer sig og tager afstand fra familie og hidtidige venskaber
 • afbryder uddannelse, opsiger job og anden tilknytning til det omgivende samfund
 • har en dysfunktionel familie.

Kilde: Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Undersøgelse af forældres oplevelser af deres børns liv på nettet

En betragtelig andel af københavnske forældre har inden for det seneste år opdaget, at deres barn er stødt på problematisk indhold online. Det viser en ny undersøgelse.

Viden om ekstremisme

Vis alle

Viden om ekstremisme (undersøgelser, kortlægninger, forskning)

På Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremismes hjemmeside kan du læse mere om, hvad ekstremisme er, hvordan det opstår, og hvordan det kan forebygges. 

Klik her for at se den seneste forskning om ekstremisme  

Politiets Efterretningstjeneste udgiver hvert år en vurdering af terrortruslen rettet mod Danmark og danske interesser i udlandet som Københavns Kommune tager afsæt i i det forebyggende arbejde. 

Klik her for at læse PET’s trusselsvurdering 2024 

Podcast om ekstremisme

Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme udgiver podcasten "Udsyn" om ekstremisme.

Klik her for at lytte til podcasten "Udsyn"

Politiets Efterretningstjeneste udgiver podcasten ”Tjenesten og Truslerne” om tendenser indenfor ekstremisme eller relaterede temaer. 

Klik her for at lytte til podcasten ”Tjenesten og Truslerne” 

Faglig rådgivning

Skolelærere, klubmedarbejdere, gadeplansmedarbejdere og medarbejdere i psykiatrien er eksempler på fagpersoner, som kan spille en stor rolle i at styrke unges kritiske sans i mødet med verden.

Det er samtidig fagpersoner, som ofte vil være de første til at bemærke adfærdsændringer og tegn på, at nogen kan være på vej ud i ekstremisme. Men hvad skal man være opmærksom på, hvad kan man selv gøre, og hvornår er der behov for andre fagligheder?

Det kan du og dine kolleger blive klogere på ved at booke et oplæg om Københavns Kommunes indsats for at forebygge ekstremisme.

Vi skræddersyr webinarer og oplæg efter jeres behov eller aktuelle udviklinger i samfundet, som kan have en betydning i forhold til unge menneskers sårbarhed i forhold til ekstremisme. Disse oplæg udbydes ofte via KK plan2learn og er som udgangspunkt forbeholdt ansatte i Københavns Kommune.

Kontakt os for at høre mere eller for at booke et oplæg.

Workshops og oplæg

Du kan deltage i gratis workshops og oplæg om, hvordan du kan bidrage til at styrke unges kritiske sans i mødet med grænseoverskridende holdninger eller grupper. 

Tilbuddene er særligt målrettet:

 • forældre, der vil blive klogere på, hvordan de kan være en god støtte for deres børn
 • lærere i udskolingen, og på mellemtrin, som vil fremme elevernes kritiske sans
 • fagprofessionelle, som vil blive klogere på, hvordan man får øje på og håndterer tegn på ekstremisme.

Klik her for at læse mere om vores tilbud.

Netmagasin for forældre

Magasinet Nettets Vildveje – om løgn manipulation og propaganda online klæder forældre og andre voksne på til at ruste unges kritiske sans over for det indhold, de møder på nettet.

I magasinet kan du blive klogere på propaganda, grooming, radikaliseringsprocesser, hadytringer, ytringsfrihed, nettrolde, fake news, misinformation, algoritmer, ”ekkokamre” og digitale fodspor.

Magasinet er udviklet i et samarbejde mellem Medierådet for Børn og Unge, Politiets Efterretningstjeneste og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

Klik her for at læse netmagasinet "Nettets Vildveje".

Det gør Københavns Kommune for at forebygge ekstremisme